Náhlý záchvat slovesa Venire/co to přesně je

Share Button

Pár praktických frází k pochopení slovesa Venire, pro začátečníky/nebo pro těžké opakovače: přijdu domů – vengo a casa nepřijdu dnes večer – non vengo stasera přijď k nám – vieni da noi marie přijde s petrem – maria viene con pietro marie nepřijde – maria non viene nepřijdu k vám – non vengo voi

Vět se slovesy není nikdy dost

Share Button

Několik dalších příkladů užití sloves andare, venire. Tentokrát za záznamu kurzu italštiny ve Skypu: andare – venire: jdu ven – vado fuori jdu s tebou – vengo con te jdu sám – vado da solo jdu s ní – vengo con lei mohu s tebou jít – posso venire con te nemůžeš se mnou jít […]

Skype lekce – sobota ráno

Share Button

Záznam ze seobotní Skype lekce, důležité začátečnické opakování (procvičování sloves: andare, venire, fare, mangirare, studiare, scrivere, bere, piacere, lavorare, telefonare): dělej! – dai! (i při vykání) – sloveso: dare udělej to! – fallo! (fare) nedělej to! – non farlo! non lo fare! pojď sem! – vieni qui! jdi pryč! – vai via! pojď pryč – […]

Vybrané fráze ze Skype italštiny

Share Button

Několik vybraných vět z letní Skype lekce s brněnským klientem. Obraty slovesa: raccomandare, venire, piacere, essere contento, andare obrat se na něj – rivolgiti a lui mi raccomando – spoléhám na tebe (zdůraznuji, dej si pozor!) přijdeme k vám zítra – veniamo da voi domani ti raccomando di farlo bene – doporučuji ti, aby si to […]

Některé fráze rozkazovacího způsobu při pohybu tam a zpět

Share Button

Italské fráze pohybu rozkazovacím způsobem (tykací): Vattene! – Jdi! Non andare via! – Neodcházej! Přijď – Vieni! Nechoď! – Non venire! Odjeď! – Parti!  

Přesun/Andare, venire

Share Button

Základní fráze vyjadřující pohyb – andare, venire: Vieni qua! – Přijeď (pojď) sem! Vieni domani? – Přijdeš zítra? Non venire piu´! – Už nechoď. Vieni con me? – Půjdeš se mnou? Venite? – Přijdete?   Vado in Italia. – Jedu do Itálie Dove vai? – Kam jdeš (jedeš)? Vai con lui? – Jdeš s ním? […]