Příslovce v italštině

Share Button

PŘÍSLOVCE: PŘÍSLOVEČNÉ VÝRAZY:  di solito – obvykle di rado – zřídkakdy per sbaglio – omylem  

Italské blízko

Share Button

a portata di mano – blízko nelle circostanze- v okolí nei dintorni – v okolí vicino – nejjednodužší způsob vyjádření příslovce „blízko“