Infinitivní předložkové vazby v italštině: slovesa na A, díl II.

Share Button

Druhý díl sloves na za A a příklady užití infinitivní předložkové vazby (která prostě, stůj co stůj, musí být – její vynechávání, tedy vynechávání předložky, je hrubou mluvnickou chybou a Ital pozná, že nejste Italové / Italky – tak pozor na tuhle chybu !) Aiutare q a fare – 1. pádem: pomoci „někoho“ něco udělat […]

Přesun/Andare, venire

Share Button

Základní fráze vyjadřující pohyb – andare, venire: Vieni qua! – Přijeď (pojď) sem! Vieni domani? – Přijdeš zítra? Non venire piu´! – Už nechoď. Vieni con me? – Půjdeš se mnou? Venite? – Přijdete? Vado in Italia. – Jedu do Itálie Dove vai? – Kam jdeš (jedeš)? Vai con lui? – Jdeš s ním? Vieni […]