Italština hrou

Share Button

Hry se slovy Gestalt italština Interogativní metoda Odborná témata Další témata

Klient – překlady, gramatika

Share Button

Mám jednoho strašně šikovného studenta. Za rok a půl samostudia + cca 3 lekce měsíčně se mnou, způsobily to, že klient dnes po 18 měsících mluví plynně italsky, používá správně konjunktivy, zájmena. Velmi dobře překládá věty a rozvitá souvětí. Dnes mi dokonce poslal tři celé soubory ve wordu, ve kterých podrobněji rozebírá metody samostudia, italská […]

On-line kurz italštiny

Share Button

On-line je vše co probíhá po internetu/On-line italština na všechny způsoby. Lektor italského jazyka Gustav Vigato s devítiletou praxí s výukou italského jazyka. Výuka v nejdůležitějších státních institucích (Národní divadlo, Pražský hrad, Národní muzeum) a v oblasti soukromého a podnikatelského sektoru.Lektor Gustav Vigato On-line Skype Skype je on-line. Skype metoda v kombinaci s dobrým Skype […]

Právní italština

Share Button

Kurzy právní italštiny/Lehký nástřel práva v italštině pro další rozvoj. Kurz konverzace po Skypu s prvky práva a slovními obraty z právních pojmů. Témata jako: Obchod Obchodní společnosti Obchodní a občanské smlouvy Exekuční problematika Obchodní spory

Firemní výuka italštiny

Share Button

Firemní výuka italského jazyka. Firemní výuka italštiny – Praha 1, Praha 2. Firemní italština Gustav Vigato Tel: +420 608 666 582 E: vigatogustav@seznam.cz Co je firemní italština Firemní italština je souhrnný název pro situaci, kdy se lektor schází ve firmě s žáky a hovoří s nimi na dané téma. Firemní italština v sobě může nést jazykové atributy […]

Výuka italštiny = citlivá práce s lidmi

Share Button

Citlivá práce v roli učitele znamená, že učitel je člověk, který velmi bystře vnímá studentův proces přijímání cizího jazyka a jeho postupného učení se. Dobrý učitel je velmi pozorným učitelem, který zaznamenává žákovi reakce a požadavky. Mnohdy se stane, že může rozhodovat i jedno slovo, aby žák špatně pochopil. Dobrý učitel si musí být jist, […]