Gerundium a jeho překlad z/do italštiny

Share Button

Gerundio presente (přechodník přítomný), tvoří se přidáním koncovky ke kmeni slovesa: – ando, – endo Přehled tříd pro kterou jakou koncovku (abyste věděli, kterou přidat, ke kterému slovesu): I. slovesná třída PARLare – ANDO, tvar: PARLANDO II. VENDere – ENDO, tvar: VENDENDO III. PARTire PARTENDO, FINire FINENDO – nepravidelná slovesa tvoří gerundio většinou pravidelně: avendo, essendo, […]

Souslednost časů v souvětí v italštině

Share Button

Souslednost časů v indikativu v souvětí s minulým časem Souslednost časů v souvětí s vedlejší větou v gerundiu v italštině Souslednost časů v souvětí s vedlejší větou konjunktivu v italštině

Souslednost časů v souvětí s vedlejší větou v gerundiu v italštině

Share Button

– Gerundiem jednoduchym vyjadrujeme dej soucasny se slovesem v urcitem tvaru a to v pritomnem, minulem i budoucim case. (Leggendo ho imparato. Leggendo imparo. Leggendo imparerò.) – Gerundiem slozenym se vyjadruje predcasnost nebo naslednost. (Non avendo ricevuto la lettera, non sapeva che pensare. Avendo letto troppo, ti rovinerai la vista.)

Souslednost časů v souvětí s vedlejší větou konjunktivu v italštině

Share Button

Hlavní věta                                 Vedlejší věta Budouci cas                                Abbia, abbia avuto – presente, passato Imperativ Minulé časy                      […]