Originální sudetsko-český slovník česko-německých a českých výrazů převzatých z němčiny

Share Button
Více, jak 320 výrazů ze sudetsko-českého prostředí: 
s Spalier – průvod „spalíř“ – např. svatební, smuteční průvod
e Zelte – stan „celta “  –  stan,  plachta
r Reif – obruč, kroužek „ráfek “ – kotouč na jízdním kole
r Zwicker –  skřipec  „cvikr “ skřipec na brýle
s Gesicht –obličej “ ksicht “ – stejný význam, tvář , obličej
fest – pevný “  fest, festovní „– pevný, pořádný , držet pevně, drží “ festovně“
s Massaker –  hromadné vraždění “ masakr “  – stejný význam, neštěstí, vraždění
sparen – šetřit “ špórovat, našpórovat “ – stejný význam– šetřit, našetřit
e Schublade – zásuvka – “ šuplík “ – stejný význam
e Schlichte – břečka “ šlichta „– jídlo, co se nedá jíst, něco nechutného
r Grund – půda, základ ( i důvod)  “ grunt “ to je grunt, to je základ, dělat něco z gruntu – dělat to pořádně, od podlahy, také ve významu statek, usedlost
s Naturell – povaha, natürlich – přiřozený “  nátura  “ – osobnost, naturel – mít na něco náturu – mít na to tu správnou povahu
ficken „ šoustat – “ přefiknout “  –……
r Wirrwarr – nepořádek “ virvajs  “ , “ vyrvál “ – stejný význam, binec
sichern – zajistit “ posichrovat “ – pojistit,  “ pro sichr “  – pro jistotu
s Bordell – nevěstinec “ bordel “  vulg. nepořádek, nevěstinec, u nás obojího významu
e Stockerle , stolička – “ štokrle“ – stejný význam, nízká stolička
ausgerechnet – právě, zrovna je to “ ausgerechnet “ to samé  – je to úplně to stejné, zrovna to samé
e Hitze – horko „hic“ – stejný význam, “ hice „- horka
s Feuer – oheň “ fajrovat “ hodně topit
e Kartoffeln –  brambory spíše na Moravě se používá výraz  “ ertéple“  pro brambory
die Zieche – povlečení “ cíchy “ též “ cejchy “ – stejný význam pov
s Kanapee – pohovka “ kanape“ “ kanapátko “ stejný význam, sedačka, pohovka
s Werkzeug –  nářadí “ vercaik “ –   stejný význam, nářadí, náčiní
e Kredenz  – příborník “ kredenc“ – kuchyňská linka, příborník
r Teppich  – koberec “ tepich “ – stejný význam
s Zimmer – pokoj “ cimra “ – stejný význam, místnost, pokoj
e Schranken – železniční závory “ šraňky  – stejný význam
reisen –  cestovat,  die Reise – cesta “ rajzovat “  – jezdit, cestovat
e Spelunke – brloh, pelech “ špeluňka “ spíš přeneseně malý ztísněný byt nebo prostor
die Strecke – cesta “ štreka“ dlouhá cesta, větší vzdálenost
r Krawall – hluk “ kravál “ – stejný význam
das Schmirgelpapier – brusný papír “ šmirgl nebo šmirglpapír“ – stejný význam
e Smeichelei – lichocení, s Kabinett – kabinet  “ šmajchlkabinet “ místnost pro milostné pletky
der Rucksack – batoh “ ruksak“ – stejný význam
r Mord  – vražda “ zamordovat“ – zavraždit, “ mord „- vražda
echt – pravý, ryzí “ echtovní “ – pravý, poctivý,  „echt “ – stejný význam – ryzí
schustern – protloukat se, živořit přeneseně “ prošustrovat “ –  promarnit něco, ztratit
e Fußsocken – ponožky “ fusakle, fusekle“- stejný význam
s Leintuch – prostěradlo “ lajntuch“ – stejný význam
e Spreitze – vzpěra, podpěra, rozpěra “ zašprajcovat se“ – zaseknout se někde
e Schicht – pracovní směna “ šichta“- stejný význam, jít na šichtu – jít na směnu, jít do práce
zeichnen – nakreslit, vykreslit, zobrazit “ vycajchnovat se “ přeneseně –  ukázat se, předvést se
schmecken – chutnat , r Geschmack – chuť šmakovat, pošmáknout si „, „šmak“ – chuť, to mi “ šmakuje “ – to mi chutná
r Schittlauch – pažitka  “ šnitlich “ – stejný význam
steif – tuhý, neohebný zůstal jsem z toho  “ štafj “  – celý zkoprnělý
richten – rovnat, vyrovnat, einrichten – upravit “ narychtovat“ “ porychtovat  „– zařídit, vyřídit, nachystat, „zrychtovat “   někoho – přeneseně vynadat někomu, vyhubovat
putzen – čistit “ vypucovat „- vyčistit , “ putzfrau “ – uklízečka
schieben – posouvat “ šibovat “ s něčím –  posouvat něco
marod – nemocný „marodit“ –  být marodný, být nemocný
füttern – krmit “ futrovat, nafutrovat“ – přeneseně nacpat se, přejíst se, ale i přeneseně nafutrovat kamna, kotel – zatopit , “ futrál „,“ futra „
laden – plnit “ náladovat “ se, ládovat“ se – krmit se, přejídat se, “ ládovat „pušku “ – nabíjet
hin – pryč, zničený jsem z toho „hin“ tzn. jsem z toho zničený, unavený, jsem v háji
durch – skrz, přes “ přeneseně “  jsem durch “ jsem úplně promáčený
s Bukett – kytice „pugét“  – stejný význam
schmelzen  – rozpustit, roztavit “ rozšmelcovat “ přeneseně rozmělnit, rozmačkat
melden – oznámit, hlásit “ meldovat “ – stejný význam
e Seite – strana “ sajtny“ – např. bočnice na povozu
hapern – váznout “ haprovat „i ve smyslu kolísat, nefungovat správně
r Trottel – kretén, idiot hlupák – “ trotl“ stejný význam nebo také idiot
r Schlager – hit “ šlágr“ – stejný význam, slavná, uznávaná píseň
s Krügel Bier – velké pivo „krýgl“ velká, těžká sklenice
r Schlamassel – nesnáz “ šlamastika“ – stejný význam, problém, zapeklitá situace
reiten – jezdit “ rajtovat“ – jezdit na koni, ale i ve významu cestovat, jezdit po výletech, „rajtky“ – jezdecké holínky
s Beuschel – vnitřnosti “ pajšl“ – stejný význam
e Kneipe – hospoda “ knajpa“ –  stejný význam
r Marstall – konírna “ maštal“ – stejný význam
r Auschuss – zmetek “ aušus“ obecně nekvalitní věc, výrobek, též zmetek
r Kübel – vědro “ kýbl“ –  kbelík- spíše se používá na Moravě
liefern – dodávat “ vylifrovat “ přeneseně – vyhodit někoho, rychle poslat pryč, ale též odvézt něco, vyvézt
e Stelle – místo “ naštelovat“ – přeneseně nachystat, umístit, dát na místo, nebo např. “ naštelovat rádio“ – naladit rádio apod..
r Platz – místo “ na place “  na místě ( například číšník v restauraci),  anebo  mít třeba “ plac“ na zaparkování
r Vorschuss – záloha “ voršus“ – stejný význam,  i např. schovávat si něco do zálohy
r Morast – bahno “ marast “  – stejný význam, obecně jít „marastem“ jít zablácenou, špinavou
e Rinne – okap “ rýna“ – stejný význam, používá se spíše na Moravě
stimmen – souhlasit to “ štimuje “ – to souhlasí
e Kunst – umění přeneseně  –  to je „kumšt“  – ve významu – to se musí umět
e Schminke – líčidlo “ šminky“ – dámská líčidla
r Scharlatan –  šarlatán “ šarlatán “  Někdo, komu se nedá věřit, v přeneseném významu i kouzelník
e Linie – čára “ lajna“ – stejný význam “ nalajnovat “ si něco  – narýsovat nebo vytyčit, třeba i budoucnost – ve významu naplánovat
r Bauch – břicho “ báchor, též “ bachor“ – stejný význam
e Kehle – hrdlo, chřtán jít do “ kélu“ , „jdi do kélu“ – jdi do háje, „ jdi „ někam“
e Werbung – reklama, verbování přeneseně “ naverbovat“  nejen odvést na vojnu, ale někoho k něčemu přemluvit, navádět někoho
r Spaziergang – procházka jít na „špacír“  – jít na procházku, „špacírovat“ – procházet se, „špacírhole“ – hůl, kterou si bereme na výšlapy – císař František Josef I. měl posměšnou přezdívku „Starej procházka“
aufhetzen – vyprovokovat “ vyhecovat“ – vybudit, udělat něco    “ z hecu “ – z vyprovokování
r Sperhaken – paklíč “ šperhák“ – stejný význam
r Reiz  – dráždění “ rajc “  – stejný význam, vydráždění,   “ rajcovní “ – dráždivý

 

e Sulz – rosol „sulc“ – stejný význam,   třepat se jako  sulc –  jako rosol
r Schund – brak “ šunt “ stejný význam, bezcenná, nekvalitní  věc
e Fresse – huba “ frasna “ – stejný význam, drž hubu – drž “ frasnu“
e Lunte – liščí ocas „lunt“ přeneseně být hubený jako lunt  – velmi štíhlý
e Bagatelle – maličkost “ pakatel“  – ve významu malý obnos peněz, koupit něco za pakatel
e Butike – krčma “ putika “  – špatná hospoda nižší cenové kategorie
stimmen – souhlasit to  “ neštymuje “ – to nesouhlasí, Vám na mě něco neštymuje – Vám se na mě něco nezdá, nelíbí
r Stempel – razítko „štempl“ – stejný význam  „oštemplovat “ – orazítkovat
s Beisel – krčma, putika “ pajzl “ – hospoda nejnižší kategorie
s Schnupftuch – kapesník “ šnuptychl „- stejný význam,  více asi použiváno na Moravě
r Wechsel – směna “ vekslovat “ – měnit, “ vekslárna “  – směnárna, “ vekslák „
r Schluss – konec, závěr “ šlus “ stejný význam,  s tím je šlus – s tím je konec
r Freier – nápadník “ frajer „-spíše  ve významu hezký chlap nebo  namyšlený “ frajírek „
r Stoß – hromada “ štosovat “ – skládat něco na sebe
s Schläfchen –  zdřímnutí “ šlofík “ – stejný význam, dát si šlofíka – na chvíli se prospat
leisten – dovolit, dělat to si “ nelajznu “ – to si netroufnu
r Macher – obratný, šikovný člověk “ machr “  stejný význam,  nebo i ve významu vytahovat se před někým – neboli   “ machrovat „
r Schmuck – šperk “ šmuk “ – levná ozdoba, nekvalitní šperk
r Trunk – doušek, nápoj, schlafen – spát “ šláftruňk “ – likér, alkohol, který se pije na dobré spaní
s Buch – kniha “ bichle “ – tlustá kniha, svazek
marschieren – pochodovat “ mašírovat“ stejný význam , ale i ve významu “ rozmašírovaný“ – rozmačkaný, rozsekaný
r Mischmasch – zmatek, směsice, všehochuť „mišmaš“ – směsice, lidově „ mám v tom mišmaš – mám v tom guláš, hokej“, nerozumím tomu
r Schlendrian – lajdák, nepořádník “ šlendrián “ – též nepořádný člověk, i ve významu podvodník
r Feierabend – konec směny “ fajront “  –  stejný význam,  i přeneseně,  přijít na fajront –  přijít na samý konec něčeho, na závěr
schalten – řadit “ šalterpáka “ – řadicí páka v autě
ekeln – příčit se “ eklovat „– to se mi “ ekluje“ – to mi vadí, dělá mi to špatně, to se mi příčí
r Krüppel – mrzák “ kripl“ – stejný význam, ale též ve významu nefér člověk, podrazák, bezcharakterní typ,  “ kryplkára “ – invalidní vozík
e Fassung – příděl peněz „fasovat, nafasovat, vyfasovat“  dostat něco zdarma, např. pracovní oblečení
Ärarisch – erární, státní “ erár“ např. erár vybavení kanceláře apod – něco, co zaplatí firma nebo stát
Schnuppern – čenichat, čmuchat “ šňupat“  –  čichat, potahovat do nosu
rändeln – obrubovat, lemovat “ rantl “  –  obrubník
kaufen – kupovat “ kauf “ – nákup – to byl dobrý kauf – dobrá koupě
lumpen – lumpačit, r Lump – darebák, ničema “ lumpačit „- zlobit, dělat neplechu     “ lump “ stejný význam, neposlucha, zlobivý kluk,
merken – všimnout si, zpozorovat “ zmerčit “ –  uvidět někoho, něco, všimnout si
r Stich – steh “ štich “ – stejný význam                        “ zaštichovat “ – zašít
r Schank – výčep “ šenk “ – stejný význam, “ šenkýř“   “ šenkýřka “  – výčepní
r Fuhrmann – povozník „forman“ – kočí
minder – menší mít “ mindrák“ – cítit se méněcenně,  “ zamindrákovaný “ – s pocitem méněcennosti
scheinen – zdát se nemít  “ šajnu “ – nemít zdání, ponětí
e Spannung – napínání „našponovat“ napnout, „našponovaný“ – napnutý
r Plunder – haraburdí, veteš “  flundra “ –   přeneseně „ coura“ –   lehká holka, promiskuitní slečna
r Schlag – mrtvice –  trefí mě z toho “  šlak “ – – je to na “ šlaktrefení “  – je to na mrtvici
r Putzfleck – důstojnický sluha  “ pucflek “ – stejný význam
r Blinker –  ukazatel odbočení na autě “  blinkr “  – stejný význam, směrovka
sich treffen – potkat se “ trefit „, “  natrefit „,  “ trefa “ – narazit na někoho, trefit cíl – zasáhnout cíl, trefa – zásah
e Eisenbahn – železnice, dráha              r Eisenbahner – železničář “ ajznboňák „- železničář, nádražák
r Wagen – vůz “ vagon “  –  vůz vlakové soupravy
r Trutz – vzdor “ trucovat “ –  vzdorovat, dělat něco na “ truc “ – vzdorovitě
zahlen – platit “ cálovat “ , “ zacálovat “ – stejný význam, i zaplatit
r Kretin – blbec, pitomec “ kretén“  – stejný význam
klappen – podařit se „klapnout“ – stejný význam, klaplo to –  vyšlo to
r Flügel – křídlo přeneseně –  chytit někoho za “ flígr“ – chytit někoho za límec a  vyhodit ze dveří
heiß – horký  „hajs “ – stejný význam, je to horké, vařící
lamentieren – naříkat  “ lamentovat “ – stejný význam, nadávat, stěžovat si, bědovat, naříkat
richtig – správný, pořádný “ no richtik “ – je to tak,  no vždyť jsem to říkal
schmecken – chutnat „fajnšmekr“ požitkář, znalec – například ten, kdo se vyzná ( třeba v hudbě)
r Kumpan – společník  “ kumpán “ spolupachatel – ale i ve významu zloduch, ničema
e Kammer – komora „kamrlík “   – malý pokojíček, spíše komůrka
e Wurst – salám, buřt “ vuřt “ – párek nebo klobása
r Fleck – skvrna „flek “  – stejný význam, ale i  přeneseně pracovní místo – mít dobrý flek – mít dobré místo
e Mannschaft – mužstvo “ manšaft “ – stejný význam,  též  sportovní družstvo, tým
r Filz – plst “ filc “ – stejný význam “ filcáky “ – gumáky s filcem
r Stöckel – vysoký podpatek “ štekle “ – stejný význam
r Lotter – darebák, ničema  “ lotr “  – stejný význam,  “ lotrovina “ – lumpárna
r Plotter – kreslící zařízení, zap “ plotr “ – zapisovač
kommandieren – komandovat, vel “ komandovat“ – stejný význam,  řídit někoho, přeneseně nadávat někomu, peskovat někoho zbyt
r Zar – car, panovník “ carovat “ –  přeneseně plýtvat s něčím, mrhat – např. carovat s jídlem
s Geschäft – obchod “ kšeft “ – stejný význam, též byznys, transakce, podnikání, obživa  “ kšeftovat “ – obchodovat
e Diskretion – mlčenlivost, diskrétnost “ diškréce “ – spropitné, dýško, všimné
e Schreibtafel – tabulka, např. ta, do níž se zaznamenával dluh odtud “ šrajtofle “ – peněženka
e Staffel – dvojitý žebřík “ štafle “ – stejný význam
e Raspel – struhák “ rašple“ – stejný význam
r Deckel – poklop “ dekl “  –  stejný význam, víko
paff – překvapený, zaražený jsem z toho “ paf “ – stejný význam – jsem překvapen
e Schatulle – krabice “ škatule “ – stejný význam
r Schuppen – kůlna, přístřešek “ šupňě “ – stejný význam
r Klipp – spona “ klipsna “ – stejný význam
e Zwecke – cvoček “ cvok „, “ cvoček “ – stejný význam, i blázen, “ cvokhaus „
e Zuckung – cukání, trhavý pohyb “ cukat sebou “ – stejný význam, mlít sebou, trhat sebou
fuschen – fušovat, e Fuscherei – břídilství “ nefušuj  “ mi do řemesla – nepleť se mi do toho,    “ fušer “ – ten kdo se plete do řemesla
r Maschinenführer – strojvedoucí “ mašinfírer “ – stejný význam
e Flasche – láhev “ flaška “  – stejný význam, také láhev alkoholu
r Fratz – škvrně, capart “  fracek “  –  stejný význam, také přeneseně  –  neposlušné dítě, rozmazlený fracek
r Tollpatsch – nemotora “ ťulpas “ – stejný význam, také hlupák, nemotora, blbec
e Ahnung – ponětí nemám “ ánung “ – stejný význam,  netuším, nevím
spritzen – stříkat “ špric “   – nástřik
e Kundschaft – zákazníci, klienti  “ kunčaft “ , “ kunšaft “ – stejný význam
e Ruine – zřícenina  “ rujna “ – stejný význam – i např. rozpadlý dům
r Rauch – dým, kouř být v “ rauši “ – být mimo
los – volný, zproštěný “ lůza “ – spodina, chátra
e Gewalt – moc, síla “ kvalt “ – spěch, “ kvaltovat “ – spěchat
r Kiosk – stánek “ kiosek “ – stejný význam, novinový stánek
fiedeln – vrzat na housle “ fidlat “ – vrzat na housle, přeneseně hrát falešně ,                 “ fidlovačka “ – hra na housle
r Kerker – vězení, žalář “ kérka “ – tetování
e Schmiererei – mazanice “ šmáranice, šmárat “ – škaredá, nepovedená kresba, škaredě malovat
r Strohsack – slamník “ štruzoch “ – šetřit si do štrusochu – lidově schovávat si peníze pod matraci
e Schwester – sestra “ švigra“ – stejný význam
r Punkt – bod, tečka “ zpunktovat “ něco – kout pikle, domluvit něco
probieren – zkoušet “ prubnout“ – zkusit, risknout
s Fach – obor “  fachman “   – odborník, člověk od “ fochu “ – člověk z oboru, „fachčit“ – přeneseně fungovat
r Murrer – bručoun “ morous “ – zasmušilý člověk
s Gewölbe  – klenba, klenutí  “ kvelb “ – místnost na nářadí
faschieren –rozemlít maso “ fašírka „– mleté maso
e Kasse – pokladna “ kasa“ – stejný význam,   „kasírtaška “ – peněženka číšníka,

“ kasař “ – zloděj

e Sommerwohnung – letní byt “ somrák “ – od „ ten, kdo spí venku, ironicky je na letním bytě, odtud “ somrák „– žebrák, “  somradlo “ – taška přes rameno, “ somrovat “ – žebrat
s Reich – říše “ rajch “ – obecně Německo, jet pracovat do rajchu – do Německa
r Herrgott – pánbůh “ hergot “ – zaklení –  panebože!
r Schöfper – nástroj na vybírání septiku “ šoufky “ – dělat si z někoho šoufky – dělat si legrácky
tumphaft – středohornoněmecké slovo významu pošetilý, také dumpfhaft “ tumpachový “  –  zpitomělý, otupělý
r Räuber – raubíř “ raubíř “ – stejný význam
e Rotte – cháska, holota “  rotyka “ – kravál, rámus
r Terno – terno “ terno “ – to je terno, to je skvělé, super
e Montur – služební oblek, unifrotma “ mundúr “ – unifrorma
rapplig – střeštěný, potrhlý “ rapl “ – pomatenec, blázen
e Horde – tlupa, smečka “ horda “ – kopa lidí, banda
e Knappheit – těsnost “ na knap “ na těsno
verpatzen – zkazit “ zpackat, packal “ – pokazit, ten, kdo něco pokazil
r Kicks – selhání, chyba “ kiks “ – stejný význam
e Wache – stráž “  bachař “  – vězeňský dozorce
r Muckel – muž, chlap “ mukl “ vězeň
planieren – zarovnat “ zplanýrovat “ – srovnat, urovnat – např. zplanýrovat záhon
akkurat – důkladně, pečlivě “ akurátní “ – důsledný člověk, potrpí si na přesnost
s Geschwätz – plané řeči, žvástání “ žvást, žvástat “ – stejný význam
s Meisterstück – mistrovský výkon “ majstrštyk “ – mistrovský kousek
s Techtelmechtel – pletky  “ techtelmechtel “   –  stejný význam, i milostné pletky
s Gewehr – ručnice , zbraň “ kvér “  – stejný význam, pistole
e Flinte – puška “ flinta “  –  stejný význam
s Fach – obor “  fachman “ – odbornník , člověk od    “ fochu “ – člověk z oboru,      “ fachčit “ – přeneseně fungovat
r Verstand – rozum mít “ fištron “ – mít důvtip
e Ziffer – číslo “ cifra “ – číslo, počet “ ciferník “ cifršpión“  – kontrolor, účetní
s Lager – tábor, sklad “ lágr “ – pracovní tábor
s Larifari – tlachání, nesmysl “ láryfáry “ – bludy,  nesmysly
fahren – jezdit “ fáro “ – rychlé auto
r Schlauch – hadice “ šlauch “ – stejný význam
r Knuppel – páka ručního řízení letadla “ knipl “ – stejný význam
e Runde – okruh, runda tuhle “ rundu “ platím já – přeneseně kolečko v hospodě
s Loch – díra, otvor “ lochna “ – díra na kalhotech apod.
packen – balit “ zpakovat se “ –  sbalit se, vypakovat “ – někoho vyhodit
s Recht – právo mít “ Recht “ mít pravdu
r Galopp – kvapík Kalup – mít “ kalup “ – mít naspěch
r Kamerad – kamarád stejný význam, také “ kámoš „
gucken – koukat se “ vykuk “ – šibal
r Vorrat – zásoba mít do  “ foroty “  – do zásoby, máš “ fora “ máš zásobu
zimperlich – choulostivý, nedůtklivý jsi příliš “ cimprlich “ – stejný význam,  také jemný
r Kram  – zast. krám, stánek stejný význam, také “ kramařit „, “ kramovat „, “ kramář „, “ krámský „
r Randal – rámus, randál “ randál “ – stejný význam
r Humbug – humbuk i nesmysl  “ humbuk “ – stejný význam, také hluk, kravál
r Soldat – voják  “ žoldák “  – stejný význam ,  “ žold „– odměna vojáka
r Kretschmer – hospodský, krčmář “ kráčmera “ – potulná, nepoctivá ženská
r Hochstapler – podvodník, šejdíř “ hochštapler “ – stejný význam
r Fächer – vějíř mít “ fofr “ – mít naspěch, “ fofrovat “  – spěchat
blöken – bučet, mečet “ blekotat “ – překotně mluvit
marsch  –  vojensky v chod! “ marš !  “ – padej, vypadni, běž
e Parade – paráda, přehlídka “ paráda “ – přeneseně –  je to super, je to bezva, nebo také kousek oblečení
Himmel Hergott donner wetter – doslova pane bože hromské počasí Klení “ himl hergot donr vetr “ – pane bože, hrom do toho
r Vatter – otec “ fotr “ – spíše hanlivě otec, táta,    “ fotrovatět “ –  stávat se usedlým
r Spiritus – líh “ špiritus “ – likér, alkohol
bleichen – bělit “ vyblajchovaný “ – vybělený
Vyšisovaný – vybledlý
schleiften – bruslit “ šlajfky “ – brusle
e Pike – píka ( kopí) začít od “ píky “ – od nuly ( píku používali „nejnižší “ vrsty vojáků,odtud od nuly
r Perron – nástupiště “ peron “ – stejný význam
s Eintopfessen – jídlo o jednom chodu “ eintopf „, “ aintopf “ – jednoduché jídlo „ z jednoho hrnce“
s Pech – smůla mít “ pech “ – mít smůlu
r Pechvogel – smolař “ pechvógl “ – stejný význam
laufen – běžet, utíkat mít ten správný “ lauf “ – správný běh, chod
Stolwerck – německá firma na cukrovinky zmrzlý jak  “ štolverk “  – přeneseně tuhý jako karamelka
e Werkstatt – dílna přeneseně, posmešně – na stání u “ verštatu “ to ještě ujde – např. oblečení, holinky atd.
s Pferd – kůň “ ferda “ – stejný význam
r Gauner – darebák “ gauner “ – stejný význam, i podvodník, podfukář
s Luder – mrcha, zdechlina přeneseně “ ludra “ – potvora, falešná mrcha
r Span – odštěpek “ špona “ – např. odštěpek při řezání železa, tříska
krachen – prasknout, třesknout “ zkrachovat “  –  zbankrotovat,      “ krach “ – bankrot
Köpfel – malý pohárek, původ v rakouské němčině “ koflík “ – stejný význam
Fuhr Ruck – zpětné kolečno “ furyk “ – zednické kolečko
frisch – čerstvý, čilý “ frišno “ – čerstvo, čerstvý vzduch
spulen – navíjet na cívku “ špulka “ –  cívka s nití
führen – vést “ fírer “  – vůdce, “ mašinfírer “ – strojvůdce
r Spagat – provázek “ špagát “ – stejný význam
Tschüs – ahoj “ čus “  – ahoj
e Speise – jídlo, pokrm  “ špajz “ – komora na potraviny
Prag – Praha “ prágl “ – stejný význam
r Stuck – sádrová ozdoba “ štuk “ – omítka
Blank  – karetní slang, hráč  nemá ani jednu kartu, tedy je blank, bez karty, bez ničeho odtud  “ plonk “ – bez prostředků, “ plonkový “ – přeneseně – zbytečný, navíc
e elektrische Linie – elektrická dráha “ šalina “ – tramvaj, patří k hantecu
e Stange – tyč “ štangle “ – tyč na kole
S Spital – nemocnice “ špitál “ – stejný význam
e Dose – dóza, plechovka, dávka “ dóza “ – stejný význam
r Sockel – podstavec “ sokl “ – stejný význam, podnož
r Mantel – plášť “ mantl “ – stejný význam, kabát
r Striezel – pletenec, veka, vánočka “ štrycle “ chleba – kus chleba, např. čtvrtka
e Straße  – ulice “ štrádovat“ si to – jít po cestě, procházet se
r Vorhang – závěs “ firhaňk “ – stejný význam
einrücken – rukovat “ narukovat“ – stejný význam,

“ vyrukovat“ s něčím – vytáhnout něco na světlo

ober – předložka nad “ Óbrst “ – vojenská vyšší hodnost,
e Korb – koš “ korba “ – např. u kočárku
r Pullover – svetr “ pulovr “ – stejný význam
e Pumphose – kalhoty “ pumpky “ – stejný význam
r Nazi – nacista “ nácek “ – stejný význam
Obacht – pozor, die Wache – stráž dávat si “ bacha “ – dávat si pozor
Zickzack – křížem krážem, klikatě “ cikcak “ – halabala, nepřesně
e Flechse – šlacha “  flaksa „, “ flákota “ – kus šlachovitého masa
r Förster – lesník, hajný “ fořt “ – stejný význam
echt – pravý “ echt „, „echtovní “ – stejný význam – také poctivý
S Gesindel – verbež “ ksindl “ – stejný význam, také šmejd
e Mutter – matka “  mutr “  – stejný význam
r Kescher – podběrák “ keser “ – stejný význam, rybářská síť
r Schnaps – kořala, opilec “ šnaps “ – alkohol
Pangrot – bankrot “ bankrot “ –  krach
r Rand – patník “ rantl “ – stejný význam, okraj
trinken – pít, das Geld – peníze “ tringeld “ – spropitné
r Stich – bodnutí, stechen- bodnout, píchnout nechat někoho ve “ štychu “ – na holičkách
fallieren – udělat úpadek “ falírovat „, něco nám tu “ falíruje“ – upadá, něco se pokazilo
r Pappendeckel – lepenka “ papundekl “ – též lepenka, karton
scheuern – umývat “ šúrovat “ – stejný význam, pořádně čistit, drhnout
e Patronenhülse – nábojnice “ hilzna “ – patrona, náboj
ordnen – uspořádat, srovnat “ ordner “ – ten, kdo organizuje pořádek, používalo se za války
Reindel – hrnec “ rendlík “ – malý hrnec
r Pascher – pašerák “ pašerák “ – stejný význam
s Gatter – rámová pila přeneseně – jít za “ katr “ – jít do vězení
e Strapaze – námaha, trmácení “ štrapáce “ – stejný význam
e Klasse – třída je to “ klasa “ – je to fakt třída, kvalita
e Spitze – špička, vrchol je to “  špica “ – je to dobrý, super
Schmafu  – lhostejný, rakouské nářečí je to “ šumafuk“, “ šumák “ – je to jedno
produzieren – vyrábět “ producírovat se “  – přeneseně procházet se, vystavovat se na odiv
r Kragen – krk, hrdlo “ odkráglovat “  někoho – zabít
e Ampel – visací lampička “ amplion “ – reproduktor, zařízení na zesílení zvuku
r Korporal – vojenská hodnost – desátník “ kaprál “ – stejný význam
e Pritsche – palanda “ pryčna “ – stejný význam
e Pute – krůta chová se jak domácí “ puťka“ – jako slepice
e Schmiere – mazivo, mazadlo “ šmír “ – stejná význam, „šmírák “ – špeh, “ šmírovat “ – špehovat
e Bande – holota, tlupa “ banda “ – stejný význam
e Schlankheit – štíhlost být “ šlank „- být štíhlý
r Kiebitz – divák “ kibic „, “ kibicovat “ – přeneseně příliš poučovat, „ tepat“ někoho
s Pflaster  – dlažba, náplast “ flastr “  – přeneseně pokuta, nebo lepení na kolo
e Kommission – komise “ komis “ – stejný význam
e Pforte – brána “ fortna “ – branka
e Musik – hudba “ muzicírovat “ – dělat hudbu,         “ muzikant “ – hudebník
e Handvoll – hrstka je toho “ hafo “ – je toho hodně
wandern – cestovat, putovat “ vandrovat “ – stejný význam,      “ vandr “ – cesta, výlet ,                  “ vandrovník “ – cestovatel
s Schiff – loď “ šífař “ – loďař
r Griff – hmat, úkon mít správný “ grif “ – správně něco uchopit, mít správnou techniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině