Kontrola správnosti textu v italštině

Share Button

PRÁVNÍ KANCELÁŘ PÍŠE. PRÁVNÍ ITALŠTINA (čeští právníci překládají do italštiny)

Dobrý den pane překladateli,

Dle dohody posílám na kontrolu zmíněný překlad českého textu do italštiny. Překlad nemusí být doslovný, ale musí přesně vystihovat podstatu textu v češtině. Dále, vzhledem k tomu, že kompletní dokument bude určen širokému okruhu italských adresátů, měl by být překlad 100%-ní po gramatické stránce. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

ZDROJOVÝ TEXT:

Původní společnost AAA, a.s. následně zanikla v důsledku fúze splynutím společnosti BBB, s.r.o. (mateřská společnost AAA, a.s.), společnosti AAA, a.s. a společnosti AAA s.r.o. (dceřiná společnost AAA, a.s.) a došlo ke vzniku nové společnosti AAA a.s., na kterou přešlo veškeré obchodní jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2010 přičemž fúze byla zapsána do obchodního rejtříku s účinností ke dni 31. prosince 2010. Jediným akcionářem společnosti AAA a.s. je BBB.

PŘEKLAD TEXTU:

La società originale AAA, a.s. si è estinta per effetto di fusione delle società BBB, s.r.o. (società controllante AAA, a.s.), società AAA, a.s. e la società AAA s.r.o. (società controllata da AAAA, a.s.) con la costituzione della nuova società AAA a.s., alla quale ha passato il patrimonio delle società estinte compresi i diritti e doveri dai rapporti di lavoro. Il giorno decisivo della fusione è stato fissato al 1 gennaio 2010 e la fusione è stata registrata presso il registro commerciale con effetto dal 31dicembre 2010. Azionista unico della società AAA a.s. è BBB.

KOREKTURA PŘELOŽENÉHO TEXTU:

La società originale AAA, a.s. è stata estinta per effetto di fusione delle società BBB, s.r.o. (società controllanteAAA, a.s.), società AAA, a.s. e la società AAA s.r.o. (società controllata da AAA, a.s.) con la costituzione della nuova società AAA a.s., alla quale ha passato il patrimonio delle società estinte compresi i diritti e doveri dei rapporti di lavoro. Il giorno decisivo della fusione è stato fissato al 1° gennaio 2010 e la fusione è stata registrata presso il registro commerciale con effetto dal 31dicembre 2010. Azionista unico della società AAA a.s. è BBB.

Comments

No comments yet.

Leave a comment