Archive for Červen, 2013

Další materiál – tentokrát „o“ PPP

Share Button

Raffaeli mluví o Pasolinim:

Italština pro vytížené

Share Button

Kurzy italštiny pro exponované klienty z různých oborů lidské činnosti, kde: italštinu potřebují k výkonu své profese/podnikání italštinu potřebují pro soukromé aktivity v Itálii Pohybuji se na pomezí lektora s dnes již s klasickým ekonomických vzděláním a filologické hranice praktika na aplikovaný jazyk. Poskytuji lekce cílené do živé italštiny, ale není mi cizí ani studijní […]

PPP

Share Button

Nebudu zastírat, že Pasoliny a jeho myšlenky jsou mi blízké. Přidávám jedno video, které jsem ještě neviděl. Další zajímavá videa budou následovat: A zde další rozhovor na pasoliniho téma: Consumismo!:)

Skype lekce – sobota ráno

Share Button

Záznam ze seobotní Skype lekce, důležité začátečnické opakování (procvičování sloves: andare, venire, fare, mangirare, studiare, scrivere, bere, piacere, lavorare, telefonare): dělej! – dai! (i při vykání) – sloveso: dare udělej to! – fallo! (fare) nedělej to! – non farlo! non lo fare! pojď sem! – vieni qui! jdi pryč! – vai via! pojď pryč – […]

Lezione per telefono

Share Button

Questa lezione era piena di traduzioni, piena di conversazione. Era molto attiva, mi piaceva tanto… Takto se vyjádřila dnešní klientka o podvečení lekci. Na Skypu jsme se nedobře slyšeli a tak hodina proběhla formou Hands-free přes mobilní telefon. Skype sloužil jako vizuální chatovací editor a prostor pro spoustu frází. Některé z nich ve zkratce předkládám: […]

Ve spolupráci s týmem překladatelů

Share Button

V roce 2008 jsme navázali bohatou spolupráci s týmem překladatelů italského jazyka. Tým se stal součástí četných projektů, o nichž informace k nalezení, na samotné stránce překladatelského týmu. Tým se skládá jak ze soudních znalců jazyka italského, tak dalších překladatelů pro techniku z/do italštiny. Obsahem práce týmu překladatelů italského jazyka bývají: překlady soudně ověřené (překlady […]

Ital ve vedrech

Share Button

Pár frází na to, když je Italovi zkrátka vedro: Fa caldo da morire – Je teplo na umření Fa un caldo pazzesco – Je šílené teplo Un caldo tremendo – Je děsné teplo Mi sto soffocando dal caldo – Dusím se horkem Questo caldo mi fa diventare fuori di testa – Já z toho tepla […]

Italština pro bambini!

Share Button

Pár slovíček na téma českých a italských bambínů: Un bambino ceco – České dítě Un mambino italiano – Italské dítě Giocare – Hrát si Giocare imparando – Škola hrou Giocare a Člověče nezlob se! – Hrát Člověče nezlob se! Hrajeme si, nezlobíme – Giochiamo, siamo bravi

Jaké italské učebnice jsem používal já, když jsem se chtěl stát učitelem italštiny.

Share Button

Je rozdíl říci „italská učebnice“ a „učebnice italštiny“, jsem si toho vědom. Napravím tedy nepřesnost v nadpise a uvedu nejprve české učebnice italštiny, které mi byly nápomocny pro zvládnutí italského jazyka. Před léty tomu byly především: Italština pro samouky od Janešové, Italština od Bahníkové, Italská mluvnice od Hamplové, Grammatika: Grammatica italiana od autorky: Giovanna Falzone. […]

Italská rodina

Share Button

Několik frází k tématu italské rodiny: La famiglia – rodina Il membro – člen (i rodiny) La madre – matka Il padre – otec Il figlio – syn La figlia – dcera I figli, figlioli – synové a dcery :D, neboli „děti“ Il papa´, il babbo – tatínek La mamma – maminka La nonna – babička […]

Vybrané fráze ze Skype italštiny

Share Button

Několik vybraných vět z letní Skype lekce s brněnským klientem. Obraty slovesa: raccomandare, venire, piacere, essere contento, andare obrat se na něj – rivolgiti a lui mi raccomando – spoléhám na tebe (zdůraznuji, dej si pozor!) přijdeme k vám zítra – veniamo da voi domani ti raccomando di farlo bene – doporučuji ti, aby si to […]

Letní měsíce o období a činnosti

Share Button

Několik jazykových typů pro stručné vyjadřování v/o létě: giugno – červen luglio – červenec agosto – srpen l´estate – léto d´/in estate – v létě il bagno – koupání vacanza – prázdniny viaggio – cesta felicita´ – štěstí

Doporučení pro studium italštiny – nová slovní zásoba

Share Button

Il testo di partenza: Maximální efektivitu ve vztahu k novým výrazům dosáhneme přesným překladem textu napsaného v původním jazyce jazyce ještě před začátkem překladu do jazyka cílového. Je důležité muset použít, a tím se naučit, slova odpovídající výrazům, které skutečně používáme v mateřském jazyce. Bez předchozího vzniku českého textu by se text italský podvědomně redukoval […]

Fráze co uslyší Češky od Italů

Share Button

Nemohu si pomoci, ale musel jsem některé fráze z diskotéky publikovat ještě jednou, zde jsou:  (překlad z italštiny) Signorina, balla? – Slečno tančíte???? Noi italiani balliamo benissimo! – My Italové jsme výborní tanečníci!  Signorina, come si chiama? – Jak se jmenujete slečno? Slečno, jmenuji se Filippo a je mi jenom 50 let – Signorina, mi chiamo Filippo e […]

Marcella ze stejného alba

Share Button

… dvojcédé z roku 1981 a druhá písnička, která se mi mimo známé šlágry, velmi líbí:

Senza un briciolo di testa

Share Button

Tak jsem dneska strašně chtěl slyšet jednu písničku od Marcelly, nejprve jsem hodinu lovil v hlavě její název a posléze ji našel i na internetu. Bohužel bez zvukové stopy. Píši její název sem, abych ho do příště zase nezapoměl, protože hledat chci dál. Jmenuje se Di notte la citta´ a CD jsem vlastnil, bohužel jsem jej jako pravý […]

Několik rad pro prázdninový pobyt v Itálii

Share Button

Několik rad a obratů pro prázdninový pobyt v Itálii: Attenzione pericolo – Pozor nebezpečí Vietato fumare – Zákaz kouření Pronto soccorso – Pohotovost  

Italské fráze pro léto 2013

Share Button

Několik italských frází pro horké léto 2013: Horké léto – un estate calda Léto s italštinou – un´state con la lingua italiana Učit se v létě – studiare d´estete Spříjemnit si učení létem – farsi bello lo studio coll´italiano Jsme potěšeni zažít italštinu v létě – siamo felici di poter subire la lingua italiana d´estate Italština v […]

Prázdninová italština – fráze

Share Button

Italské fráze a slovíčka pro léto 2013: L´estate 2013 – léto 2013 Vacanza – prázdniny Giugno – červen Luglio – červenec Agosto – srpen Vacanza in Italia – prázdniny v Itálii Avere due settimande di ferie – mít dva týdny dovolené Non avere nulla di ferie – nemít žádnou dovolenou! 😀 Andare all´estero – jet do ciziny Noi […]

Rozkazovací způsob s italskými zájmeny

Share Button

Rozkazovací způsob v italštině (tykání) a zájemena k němu: udělej to hned – fallo subito! telefonagli – zatelefonuj mu! netelefonuj mu – non gli telefonare, non telefonargli! lavora – pracuj! fa´ – dělej! přijd k nám – vieni da noi! nechod sem – non venire qui! odnes jim to – portaglielo!/portalo loro/portalo (a loro) http://italstina-vigato.cz/italske-ne/ […]

Rozkazovací způsob v italštině + zájmena

Share Button

Příklady sloves v imperativu společně se zájmeny ve 3. a 4. pádě: sedni si – siediti nesedej si – non sederti vstup dovnitř – entra dentro tancuj – balla pracuj – lavora připrav to – preparalo obrat se na mě – rivolgiti a me odešli ten dopis – manda quella lettera jednej s ním v […]

Další nálož zájmen ve 3. a 4. pádě

Share Button

Fatální kapitoly italské gramatiky je zapotřebí procvičovat více, než-li jiné. Italská zájmena patří k fatální kapitole č. 1. Tady je další várka: nech mě to udělat – fammelo fare! lasciamelo fare – nech mě to udělat! aggiungilo qui – přidej to sem! nedělej nic – non fare niente! přijd k nám – vieni da noi! […]

Příklady užití nepřízvučných zájmen

Share Button

Několik základních příkladů zájmen 3. a 4. pádu z mluvené a psané skype lekce (metoda „učitel se ptá, žák odpovídá“): 5.6.2013 9:34:52] Gustav Vigato píše: vidím tě – ti vedo. [5.6.2013 9:34:56] Gustav Vigato píše: nevidím tě – non ti vedo [5.6.2013 9:35:10] Gustav Vigato píše: mluvím na tebe – mluvím na tebe [5.6.2013 9:35:18] […]

Zájmena zástupná ve 3. a 4. pádě

Share Button

Včera mě jeden student na hodině požádal, abych mu načrtnul přehled ze kterého vyplynou některé eventuality používání zájmen ve 3. a 4. pádě v italském jazyce. O stručný přehled jsem se opět, v daném pojetí, pokusil zde: je-li sloveso v min. čase složeném – elize (apostrof + krácení slova), příklad: dal jsem mu to – […]

Italská literatura

Share Button

V předchozím příspěvku jsem psal něco o italských učebnicích, tedy učebnicích italštiny – českých i italských. Napsal jsem tam slovo „náklad“ v souvislosti s tím, že v tašce nebo kabelce můžeme mít nějakou tu učebnici, která se může hodit v každém okamžiku. No… jedna moje známá si to po mě čte a povídá: hele ty, my […]