Archive for Červen, 2013

Další materiál – tentokrát „o“ PPP

Share Button

Raffaeli mluví o Pasolinim:

Italština pro vytížené

Share Button

Kurzy italštiny pro exponované klienty z různých oborů lidské činnosti, kde: italštinu potřebují k výkonu své profese/podnikání italštinu potřebují pro soukromé aktivity v Itálii Pohybuji se na pomezí lektora s dnes již s klasickým ekonomických vzděláním a filologické hranice praktika na aplikovaný jazyk. Poskytuji lekce cílené do živé italštiny, ale není mi cizí ani studijní […]

PPP

Share Button

Nebudu zastírat, že Pasoliny a jeho myšlenky jsou mi blízké. Přidávám jedno video, které jsem ještě neviděl. Další zajímavá videa budou následovat: A zde další rozhovor na pasoliniho téma: Consumismo!:)

Skype lekce – sobota ráno

Share Button

Záznam ze seobotní Skype lekce, důležité začátečnické opakování (procvičování sloves: andare, venire, fare, mangirare, studiare, scrivere, bere, piacere, lavorare, telefonare): dělej! – dai! (i při vykání) – sloveso: dare udělej to! – fallo! (fare) nedělej to! – non farlo! non lo fare! pojď sem! – vieni qui! jdi pryč! – vai via! pojď pryč – […]

Lezione per telefono

Share Button

Questa lezione era piena di traduzioni, piena di conversazione. Era molto attiva, mi piaceva tanto… Takto se vyjádřila dnešní klientka o podvečení lekci. Na Skypu jsme se nedobře slyšeli a tak hodina proběhla formou Hands-free přes mobilní telefon. Skype sloužil jako vizuální chatovací editor a prostor pro spoustu frází. Některé z nich ve zkratce předkládám: […]

Ve spolupráci s týmem překladatelů

Share Button

V roce 2008 jsme navázali bohatou spolupráci s týmem překladatelů italského jazyka. Tým se stal součástí četných projektů, o nichž informace k nalezení, na samotné stránce překladatelského týmu. Tým se skládá jak ze soudních znalců jazyka italského, tak dalších překladatelů pro techniku z/do italštiny. Obsahem práce týmu překladatelů italského jazyka bývají: překlady soudně ověřené (překlady […]

Ital ve vedrech

Share Button

Pár frází na to, když je Italovi zkrátka vedro: Fa caldo da morire – Je teplo na umření Fa un caldo pazzesco – Je šílené teplo Un caldo tremendo – Je děsné teplo Mi sto soffocando dal caldo – Dusím se horkem Questo caldo mi fa diventare fuori di testa – Já z toho tepla […]

Italština pro bambini!

Share Button

Pár slovíček na téma českých a italských bambínů: Un bambino ceco – České dítě Un mambino italiano – Italské dítě Giocare – Hrát si Giocare imparando – Škola hrou Giocare a Člověče nezlob se! – Hrát Člověče nezlob se! Hrajeme si, nezlobíme – Giochiamo, siamo bravi