Archive for Červenec, 2012

Určení délky studia pro italštinu

Share Button

Určení délky studia italštiny/Odhad délky potřebné pro zvládnutí jazyka. Odhad délky potřebné pro zvládnutí dobrých základů italštiny Učitel dokáže odhadnou při prvních hodinách, kolik žák bude potřebovat času, aby plynně ovládnul základy italského jazyka. Takový učitel o tomto žáka informuje a pozitivně ho naladí, neboť nic není nemožné a společně se dá italština zvládnout velmi […]