🇮🇹 Okolnosti v Italštině: „Circostanza“ vs „Circostanze“ 🤷‍♂️🔍

Share Button

Situace“ a „okolnosti“ jsou italská slova spojená s okolnostmi, situací nebo podmínkami. Zde jsou některé příklady jejich použití:

Circostanza

 1. Non ero a conoscenza di tale circostanza.
  Překlad: Nebyl jsem si vědom této situace.
 2. È una circostanza che non possiamo ignorare.
  Překlad: Je to situace, kterou nemůžeme ignorovat.
 3. In quella circostanza, ho deciso di rimanere in silenzio.
  Překlad: V této situaci jsem se rozhodl zůstat v tichu.

Circostanze

 1. Data le circostanze, non possiamo procedere come previsto.
  Překlad: Vzhledem k okolnostem nemůžeme postupovat podle plánu.
 2. Le circostanze della sua partenza sono ancora misteriose.
  Překlad: Okolnosti jeho odchodu jsou stále záhadné.
 3. Spero che capirai le circostanze che mi hanno portato a questa decisione.
  Překlad: Doufám, že pochopíte okolnosti, které mě vedly k tomuto rozhodnutí.

DALŠÍ ZAJÍMAVOST A ITALSKÁ INFORMACE PRO FAJNŠMEKRY:

Nelle circostanze“ jako „V okolí“:
Ačkoli „nelle circostanze“ se často překládá jako „v okolnostech“, v některých kontextech může také mít význam „v okolí“ nebo „v blízkosti“. Toto použití může být mírně archaické nebo formální a může vyžadovat specifický kontext pro správné porozumění. Je důležité mít na paměti tuto alternativní interpretaci, aby bylo možné správně rozumět různým situacím, ve kterých se může toto slovní spojení objevit.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)